Feng Shui

Feng Shui is een eeuwenoude Chinese filosofie die de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving bestudeert. Het Feng Shui principe is een vorm van omgevingspsychologie, gefundeerd in een historische en Oosterse context. Na de industriële revolutie is deze prachtige Oosterse wijsheid naar Amerika overgewaaid en later naar Europa.

Yin & Yang

Het Oosterse denken gaat uit van een ons omringende, onzichtbare kracht of levensenergie (ook wel Chi of Ki genoemd) die alom aanwezig is, ook in de mens zelf. Feng Shui beschrijft hoe deze, voor de mens noodzakelijke, levensenergie door uiterlijke invloeden van de omgeving wordt gevormd en beïnvloed.
De praktische wijsheid van Feng Shui is gebaseerd op de kennis van de wisselwerking tussen YIN (alles wat vrouwelijk, donker, massief, onbeweeglijk en naar binnen gericht is) en YANG (alles wat mannelijk, licht, actief, vurig en naar buiten gericht is). Wanneer deze energie stagneert of uit balans raakt door te veel YIN energie, dient deze te worden gestimuleerd. Als zij te actief is of uit balans raakt door te veel YANG energie, dient deze te worden afgeremd. De universele gedachte hierachter is dat YIN en YANG in balans moeten zijn om optimaal functioneren te bewerkstelligen. Dit kan betrekking hebben op een menselijk lichaam, organisatie of gebouw. Deze denkwijze wordt niet alleen toegepast binnen Feng Shui, maar ook in de Chinese geneeskunde, voedingsleer en technieken als acupunctuur, Shiatsu en Tai Chi. Feng Shui past deze principes toe op de ruimtelijke omgeving.
(bron: artikel van Nina Elshof)

Chi en de vijf elementen

De kwaliteit van de Chi (levensenergie) kent vele gezichten. Om de Yin en Yang energie te kunnen typeren, wordt zij gekoppeld aan de vijf elementen WATER, HOUT, VUUR, AARDE en METAAL. De eigenschappen van deze vijf elementen laten de diverse karakters zien van de Chi. Zo zijn er negen verschillende typen energie binnen het Feng Shui principe. Binnen een gebouw zijn alle negen typen vertegenwoordigd en worden zij opgedeeld in negen evenredige gebieden. Deze negen verschillende typen energie zijn in een raster (de BAGUA) samengevoegd dat wordt ingezet om een gebouw te analyseren.

BaGua
(foto van Factor-W / De BAGUA)

Iedere functie in een woning of bedrijfspand behoort op zijn beurt ook weer bij de kwaliteit van één van de vijf elementen. Door vanuit de voedende cyclus te bekijken of het element van de functie aansluit op het element wat bij het gebied hoort waar zich deze functie bevindt, zien we of de energie in balans is of niet. Volgens dit principe kan het gehele pand geanalyseerd worden.

5 elementen 
(foto van Factor-W / de voedende cyclus van de 5 elementen)

Karakter & interieur

Factor-W optimaliseert of herstelt de energetische balans in uw bedrijfspand of woning door de inrichting af te stemmen op de Feng Shui analyse. Ieder element heeft zijn eigen specifieke onderdelen die het karakter van deze energie tot uitdrukking brengen in het interieur. U kunt zich wellicht voorstellen dat, als we over het element VUUR praten, we het in het interieur o.a. hebben over verlichting, daglicht, kunst en heldere kleuren. Dit zijn onderdelen uit het interieur die de energiekwaliteit en het karakter van VUUR in zich hebben. Zo heeft ieder element dus zijn eigen bijbehorende metaforen die worden ingezet om balans te creëren in het interieur. Door een optimale energetische balans te realiseren, voelt u zich nóg prettiger in uw woon- of werkomgeving.

East meets West

Feng Shui is al langer bekend in de VS en heeft zo'n tien jaar geleden zijn intrede gedaan in Nederland. Op dit moment neemt de bekendheid van het Feng Shui principe een vlucht. Oosterse denkvormen en geneeswijzen zijn ons al lang niet meer vreemd. Feng Shui vormt, volgens onze mening, dé perfecte basis voor de interieurarchitectuur die uitgaat van het welbevinden van de mens. We zijn ons steeds meer bewust van de invloed die onze omgeving heeft op ons mensen. Duurzaamheid, biophilic design en circulariteit zijn mooie ontwikkelingen die een belangrijke bijdrage leveren aan ons welzijn.

 

 

SITEMAP | CONTACT | ALGEMENE VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY