Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden, opdrachtbevestigingen en offertes passen wij de nieuwe regeling DNR 2011 toe.